Til private

Har jeres børn behov for et alternativ til de traditionelle skoletilbud? Så kan de tage hele eller dele af deres grundskoleuddannelse hos os, eller blot holde fast i fagligheden i perioder med skolefravær. Vi lærer alle forskelligt. Nogle har brug for direkte kontakt og feedback fra en underviser, andre vil gerne lære samt arbejde mere selvstændigt. Hos os finder du onlineklasser, 1:1 undervisning, mulighed for selvstudie, lektiehjælp og forskellige fag. Udover onlineklasse undervisning tilbyder vi 1:1-undervisning, lektiehjælp, mentorordning, studievejledning og meget mere.

Til kommuner

Oplever jeres kommune at have elever med skolevægring, angst eller andre årsager til undervisning væk fra de traditionelle skolerammer? Vi tilbyder diverse online forløb og ydelser og alt afhængig af jeres placering også offline inden for blandt andet alle fag i grundskoler og ungdomsuddannelser. Forløbene kan ligeledes udvikles specifikt til den enkelte elev. Via et samarbejde med os får I endnu et redskab til arbejdet med at skabe trivsel og læring hos børn og unge i jeres kommune. Eleven er forsat indskrevet i det kommunale system. Fokus er at hjælpe jer med at hjælpe de unge til at genvinde lysten og troen på udvikling og uddannelse.

Til virksomhed

Har I medarbejdere, der er udstationerede fra Danmark, kan I som personalegode tilbyde online klasseundervisning til deres børn. De kan tage hele skoleår eller blot enkeltag i den danske grundskoleuddannelse, så de fastholdes i det danske skolesystem, imens de er udstationerede i kortere eller længere perioder. Vi tilbyder også 1:1 undervisning i enkeltfag - blandt i dansk, som kan være en super god måde at vedligeholde det danske fagsprog.