Cookies og privatlivspolitik

PRIVATLIVSBETINGELSER 

PRIVACY STATEMENT

----

1. Hvilken information indsamler vi og hvad gør vi med den? What information do we collect and what do we do with it?

Når du tilmelder dig som studerende eller subscriber (”elev”) på vores side eller relaterede forløb/kurser, indsamler vi, som en del af tilmelding processen, den personlige information som du giver såsom dit navn og din e-mail.

E-mail marketing: Vi kan finde på at sende dig e-mails om vores side og relaterede forløb, registrering, kursus indhold, din udvikling i dit forløb eller andre opdateringer og informationer. Vi kan også finde på at bruge din e-mail til at informere dig om ændringer i dit tilmeldte forløb/kursus, undersøgelser, eksamen, quizzes eller andet omkring dit brug eller for at få en idé om din mening om noget specifikt.

When you enroll as a student or subscriber (“learner”) on our site or related courses, as part of the enrolling process, we collect the personal information you give us such as your name and email address.

Email marketing: we may send you emails about our site and related course(s), registration, course content, your course progress or other updates. We may also use your email to inform you about changes to the course, survey you about your usage, or collect your opinion.

2. Hvordan får I min tilladelse? How do you get my consent?

Når du giver personlig information for at blive en ’elev’ på vores side, laver et køb, deltager i et forløb indebærer det at du bekræfter vores indsamling og vores brug af det til det du har købt eller tilmeldt dig.

Hvis vi spørger dig om din personlige information i anden forbindelse, i form af anden marketing end ovennævnte, vil vi enten spørge dig direkte eller give dig en mulighed for at takke nej.

When you provide us with personal information to become a learner on our site, make a purchase, or participate in the course, you imply that you consent to our collecting it and using it for that specific reason only.

If we ask for your personal information for a secondary reason, like marketing, we will either ask you directly for your expressed consent, or provide you with an opportunity to say no.

Hvordan kan jeg trække min tilladelse tilage? How do I withdraw my consent?

Hvis du ændrer din mening efter du har tilmeldt dig kan du trække din bekræftelse tilbage ved at informere os om det via info@skolenonline.dk

If after you opt-in, you change your mind, you may withdraw your consent for us to contact you, for the continued collection, use or disclosure of your information, at anytime, by contacting us at info@skolenonline.dk

3. Juridisk - Disclosure

Hvis loven påbyder os det er vi nødt til at offentliggøre dine oplysninger til tredje part. Dette gælder også, hvis du bryder vores servicevilkår eller brugsbetingelser.

We may disclose your personal information if we are required by law to do so or if you violate our Terms of Service or our Terms of Use. 

4. Thinkific

Vores forløb er og siden skolen-online.dk er hosted af Thinkific Labs Inc. (”Thinkific”). De sørger for at vi har en online platform til at udvikle forløb/kurser/undervisning samt giver os mulighed for at tilbyde samt sælge vores ydelser til dig.

Din data er gemt via Thinkific’s data opbevaring, databaser og den generelle Thinkific applikation. De gemmer din data på en sikker server bagved en firewall.

Our course and site is hosted by Thinkific Labs Inc. (“Thinkific”). They provide us with the online course creation platform that allow us to sell our product/services to you.

Your data is stored through Thinkific’s data storage, databases and the general Thinkific application. They store your data on a secure server behind a firewall.

Betaling - Payment:

Alle køb på vores side går via vores trejde partner betalings processorer såsom Strip og Paypal. Betalinger er krypterede via Payment Card Industry Data Sercurity Standard (PCI- DSS). Dine betalingsoplysninger og data opbevares udelukkende i den tid som det er nødvendigt for at kunne gennemføre dit køb.

Alle direkte betalingsgenveje lever op til standarderne som er sat af PCI-DSS og administrereret af PCI Security Standards Council, hvilket er en samlet indsat af brands som Visa, MasterCard, American Express og Discover.

PCI-DSS krav hjælper med at sikre den sikker behandling af kreditkorts informationer via vore side samt relaterede kurser og dens service udbyder.

If you make a purchase on our site, we use a third party payment processor such as Stripe or Paypal. Payments are encrypted through the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Your purchase transaction data is stored only as long as is necessary to complete your purchase transaction.

All direct payment gateways adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover.

PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our site and related courses and its service providers.

For more insight, you may also want to read Thinkific’s Terms of Service here https://www.thinkific.com/resources/privacy-policy/ or Privacy Statement here https://www.thinkific.com/resources/terms-of-service/ .

5. Tredje parts services - Third Party Services

Samtlige tredje parts services indsamler, bruger og afslører kun den information som der er nødvendig for at de kan yde de services som de yder til os. Hvilket igen gør, at vi kan yde service til dig.

Visse tredjepartsudbydere fx betalingsgateways har deres egne privatlivspolitikker med respekt for de informationer som vi er påkrævet at give til dem når du gennemfører et køb via vores side.

I forhold til disse udbydere anbefaler vi, at du læser deres privatlivspolitik, så du kan forstå den måde, hvorpå dine personlige oplysninger håndteres af disse udbydere.

Visse udbydere kan være placeret i eller have faciliteter, der er beliggende i en anden jurisdiktion end enten du eller os. Hvis du vælger at fortsætte med en transaktion, der involverer tjenester fra en tredjepartstjenesteudbyder, kan dine oplysninger muligvis blive underlagt lovgivningen i den/de jurisdiktioner, hvor den pågældende tjenesteudbyder eller dens faciliteter er placeret.

Hvis du fx befinder di i Canada eller Danmark, og din transaktion behandles af en betalingsgateway beliggende i USA, kan dine personlige oplysninger, der bruges til at gennemføre denne transaktion, blive videregivet i henhold til USA's lovgivning, herunder patriotloven. Når du forlader vores kursuswebsted eller er omdirigeret til et tredjeparts websted efter ansøgning, er du ikke længere underlagt denne privatlivspolitik eller vores websteds servicevilkår.

In general, the third-party providers used by us will only collect, use and disclose your information to the extent necessary to allow them to perform the services they provide to us.

However, certain third-party service providers, such as payment gateways and other payment transaction processors, have their own privacy policies in respect to the information we are required to provide to them for your purchase-related transactions.

For these providers, we recommend that you read their privacy policies so you can understand the manner in which your personal information will be handled by these providers.

Certain providers may be located in or have facilities that are located in a different jurisdiction than either you or us. If you elect to proceed with a transaction that involves the services of a third-party service provider, then your information may become subject to the laws of the jurisdiction(s) in which that service provider or its facilities are located.

As an example, if you are located in Canada and your transaction is processed by a payment gateway located in the United States, then your personal information used in completing that transaction may be subject to disclosure under United States legislation, including the Patriot Act.

Once you leave our course website or are redirected to a third-party website or application, you are no longer governed by this Privacy Policy or our website’s Terms of Service.

Links

Når du klikker på links på vores kursuswebsted, kan de lede dig væk fra vores side. Vi er ikke ansvarlige for andre websteds privatlivspraksis og opfordrer dig til at læse deres erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger.

When you click on links on our course site, they may direct you away from our site. We are not responsible for the privacy practices of other sites and encourage you to read their privacy statements.

6. Sikkerhed - Security

For at beskytte dine personlige oplysninger tager vi rimelige forholdsregler og følger branchens bedste praksis for at sikre, at de ikke er ukorrekt mistet, misbrugt, adgang til, afsløret, ændret eller ødelagt.

Hvis du giver os dine kreditkortsoplysninger, krypteres oplysningerne ved hjælp af sikker socket-lagerteknologi (SSL) og gemmes med en AES-256-kryptering. Selvom ingen metode til transmission over internettet eller elektronisk opbevaring er 100% sikker, følger vi alle PCI-DSS-krav og implementer yderligere generelt accepterede industristandarder.

To protect your personal information, we take reasonable precautions and follow industry best practices to make sure it is not inappropriately lost, misused, accessed, disclosed, altered or destroyed.

If you provide us with your credit card information, the information is encrypted using secure socket layer technology (SSL) and stored with a AES-256 encryption.  Although no method of transmission over the Internet or electronic storage is 100% secure, we follow all PCI-DSS requirements and implement additional generally accepted industry standards.


Cookies

Vi indsamler cookies eller lignende sporingsteknologier. Dette betyder information, som vores websteds server overfører til din computer. Disse oplysninger kan bruges tila t spore din session på vores websted. Cookie kan også bruges til at tilpasse vores webstedsindhold til dig som person. Hvis du bruger en af de almindelige internetbrowsere, kan du indstille din browser til enten at give dig besked, når du modtager en cookie eller for at nægte cookie-adgang til din computer.

We collect cookies or similar tracking technologies. This means information that our website’s server transfers to your computer. This information can be used to track your session on our website. Cookies may also be used to customize our website content for you as an individual. If you are using one of the common Internet web browsers, you can set up your browser to either let you know when you receive a cookie or to deny cookie access to your computer.

  • We use cookies to recognize your device and provide you with a personalized experience.
  • We also use cookies to attribute visits to our websites to third-party sources and to serve targeted ads from Google, Facebook, Instagram and other third-party vendors.
  • Our third-party advertisers use cookies to track your prior visits to our websites and elsewhere on the Internet in order to serve you targeted ads. For more information about targeted or behavioral advertising, please visit https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising.
  • Opting out: You can opt out of targeted ads served via specific third-party vendors by visiting the Digital Advertising Alliance’s Opt-Out page.
  • We may also use automated tracking methods on our websites, in communications with you, and in our products and services, to measure performance and engagement.
  • Please note that because there is no consistent industry understanding of how to respond to “Do Not Track” signals, we do not alter our data collection and usage practices when we detect such a signal from your browser.

Web Analysis Tools

Vi kan finde på at bruge webanalyseværktøjer, der er indbygget i Skolen Online webstedet til at måle og indsamle anonyme session informationer.

We may use web analysis tools that are built into the Skolen Online website to measure and collect anonymous session information.

7. Aldersbekræftelse - Age of Consent

Når du bruger dette websted har du bekræftet at du er mindstealderen i det land, hvor du er bosiddende. Eller også er du logget på som studerende via dine forældre eller andre voksne der har købt adgang til dig.

By using this site, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence. Or you are using the site via your parents or other adults who has purchased courses for you.

8. Ændringer i denne privatlivspolitik - Changes to this Privacy Policy

Vi forbeholder os retten til at ændre denne fortrolighedspolitik til enhver tid, så gennemgå den ofte. Ændringer og afklaring træder i kraft straks efter offentliggørelsen på webstedet. Hvis vi foretager os væsentlige ændringer af denne politik, vil vi her underrette dig om, at den er blevet opdateret, så du er opmærksom på, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og under hvilke omstændigheder, hvis nogen, vi bruger og/eller afslører det. 

Hvis vores site eller kurser erhverves eller fusioneres med et andet firma, overføres dine oplysninger muligvis til de nye ejere, så vi forsat kan sælge produkter til dig.

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use and/or disclose it.

If our site or course is acquired or merged with another company, your information may be transferred to the new owners so that we may continue to sell products to you.

QUESTIONS AND CONTACT INFORMATION

If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, register a complaint, or simply want more information contact our Privacy Compliance Officer at Skolen Online info@skolenonline.dk