Vi hjælper børn og unge med lysten til læring

Har I børn med skolevægring, angst, stress eller andet som betyder, at de har svært ved at komme i skole og lære?

En af de vigtige fundamenter for læring er trivsel. Der kan være mange årsager til at børn og unge ikke trives i hverdagens Institutionelle rammer. Ligegyldigt årsagen, så er manglende trivsel hæmmende for lysten til læring, samt koncentrationen dertil. Vi tilbyder, at give børn og unge muligheden for at lære hjemmefra mens de for en - kortere eller længere - stund er væk fra skolens faste rammer. Vi kan sætte samarbejde op på flere måder - det vigtigste fokus vil dog altid være det enkelte barn eller unge menneske, som vi samarbejder om.

Hvorfor samarbejde med os?

Dette er blot få af grundene - vi uddyber gerne

  • Undervisning

    Vi tilbyder diverse online og alt afhængig af jeres placering også offline forløb inden for alle fag i grundskoler og ungdomsuddannelser. Forløbene kan ligeledes udvikles specifikt til den enkelte elev.

  • Fordele for jer

    Via et samarbejde med os får I endnu et redskab til arbejdet med at skabe trivsel og læring hos børn og unge i jeres kommune. Fokus er at hjælpe jer med at hjælpe de unge genvinder lysten og troen på udvikling og uddannelse.

  • Læring og udvikling

    Læring kan ske på mange måder. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at udvikle forskellige former for materialer, produkter og forløb, så vi rammer så vidt muligt blandt de forskellige læringsstile elever har.